"Изгрей зора на свободата"
Марш на македонските българи

Изгрей зора на свободата

Изгрей , зора на свободата,
Зора на вечната борба.
Изгрей в душите и сърдцата
на всички роби по света !

Тирани , чудо ще направимъ ,
Ний чуждо иго не търпимъ ,
Съ юнашка кръвъ ще ви удавимъ ,
И пакъ ще се освободимъ!

Юнаци смели пак развиха
Окървавени знамена ;
Комити нови забродиха
Изъ македонската земя.

Тирани ,чудо ще направим...
( припев – повтаря се )

Ечат гори , поля , балкани
Отъ бойни песни и “Ура” ;
Сноватъ борците-великани :
“Напред , готови за борба !”.

Тирани...

Насъ нищо вечъ не ще уплаши ,
И тъй живеем день за день...
Свещени са горите наши ;
Изъ тех свободни ще измремъ !