Сърбо - македонскиятъ Утрински вестникъ въ градъ Скопие продължава съ фалшификациитe. ( pdf файл )