Македоно-български преглед “Вардар” – Торонто; Македонска патриотична организация /МПО/ “Любен Димитров” – Торонто, Ню Йорк, Отава, Австралия

МЕМОРАНДУМ

до
Българските управници и всички родолюбци

Изхождайки от постулатите на Българският национален идеал за 21-ви век, че държавата ни трябва да бъде “свободна, независима, демократична и благодестваща България – духовна обединителка на Българската нация и опора на българите по света”/Гр. Велев/...Ние, членовете на една от най-многобройните задморски общности /повечето привърженици на МПО “Любен Димитров” и обединени около списание “Вардар”/ желаем НАШИЯТ ГЛАС ДА БЪДЕ ЧУТ И ЗАЧЕТЕН от властимеющите в България, както и от всичките ни съмишленици, уважили този високоблагороден форум – Събора на българите по света.

Моля приемете като ваше ВИСШО ЗАДЪЛЖЕНИЕ да осребрим нашето стратегическо членство в НАТО и Европейския съюз, като поставим пред Македонската държава една кратка поредица от искания:

Кажете на висок глас, че ако тези искания не бъдат изпълнени, над споменатата измислена държава ще бъде упражнено ВЕТО от страна на България и тя няма да може да получи пълноправно членство в семейството на европейските народи. Нека се поучим от патриотизма на гръцките ни съседи, които неотклонно отстояват правото си върху името Македония!

Ето и самите ни искания:
I.Първата част са от културно-политически характер:

 • 1.Умоляваме Ви горещо да се застъпите за:

  а) Откриване на български телевизионен канал в Скопие. Той може да бъде финансиран на принципа на публично-частното участие, т.е. изказваме готовността си да инвестираме в едно такова начинание;


 • б) Разкриване на българска радиостанция;

  в) Публикуване на български вестници и списания;

  г) Отваряне на български читалища, клубове, книжарници, галерии и пр.

Всичко това може да доведе до една по-бърза РЕБЪЛГАРИЗАЦИЯ на Бившата Югославска Република Македония (БЮРМ), а на свой ред ще спомогне за по-скорошното проникване на Българщината в Южната /Беломорска/ част на тази наша покрайнина, намираща се под гръцко владичество.

2. Направете всичко, което е по силите ви за ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ президентът и правителството на БЮРМ да РАЗРЕШАТ ОТВАРЯНЕТО на български училища и черкви, отнети през 1912-1913 г. от Екзархията, на местата, в които населението желае това.

Тези институции, разбира се, ще трябва да се финансират в по-голямата си част от Българската държава, но защо не и от нас – българите по света. Молим да имате предвид, че само в провинция Онтарио нашите сънародници надхвърлят 60 000 души; големи маси от емигранти живеят още в Отава /където са много добре организирани – справка:сайта на българския патриот Тинко Евтимов/, Монреал и др.

На македонистите ще кажем: ”Разходете се из гробищата на Торонто, където има три български храма: “Св. Георги”, “Св. св. Кирил и Методий” и “Св. Троица”. Тогава с учудване ще откриете, че на повечето надгробни камъни пише: “Иван, или Георги, или Пандо...БЪЛГАРИ, родом от Македония /Прилеп, Битоля, Костур, Солун и пр./”.

Що се отнася до сегашната Република Македония, бащата на нашия доайен Георги Младенов, казваше:”Без българи, Македония огин да я гори”.

II. Втората част на Меморандума се отнася до икономически и геополитически въпроси:

Как допуснахме гърците трайно да се настанят в стопанския живот на Р. Македония? Как успяха да приватизират по-голямата част от финансовия сектор, рафинерията и пр.?

Това се дължи на недалновидната политика на редица български правителства; в голяма степен – на липсата на патриотизъм в средите на нашия частен капитал.

Смятаме обаче, че нищо не е безвъзвратно загубено!

 • 1.Отново се обръщаме към нашия упрвленски елит с ОГРОМНАТА МОЛБА: НАПРАВЕТЕ всичко възможно да построим Коридор No8, който да бъде гръбнакът на Ребългаризацията на Македония и свързването ни завинаги в приятелски отношения с възраждащия се Албански народ. Може би най-важното събитие на отминаващата година от вътрешно-политически характер за Македония, ще си остане онази знаменателна статия на албанския лидер Арбен Джафери, който във вестник “КА” каза ясно, че до 1944 г. в БЮРМ не са съществували “македонци”, а огромното мнозинство от славянското население е било българско. Той добави, че македонизмът на Груевски и компания е обречен на провал.

  а) Умоляваме правителството да подпомогне финансово и политически компанията АМБО, защото зад нея стоят евро-атлантически интереси. Смятаме, че при едно добро представяне за ползите, които ще има Европа от нефт, пристигащ от Кавказ и достигащ до Италия, кохезионните фондове на ЕС ще бъдат отворени за проекта, който и без това се финансира от САЩ.

  Това е пътят към РЕАЛНАТА ДЕВЕРСИФИКАЦИЯ на енергийните източници; път за намаляване на растящата зависимост от Русия; начин да се намали застрашително нарастващия външно-търговски дефицит.

  б) Неразделна част от изграждането на Коридор No8 е свързването на българските железници с македонските.

Господа управляващи! Ако Македония няма средства за построяването на нейната част от проекта, направете така, че чрез финансиране от ЕС да я подпомогнете. Гореспоменатите инфраструктурни проекти ще доведат на свой ред до много по-висока трудова заетост и намаляване на безработицата.

 • III.Същият подход може да бъде използван спрямо Сърбия. Ако тя не желае да се сблъска с нашето вето относно членството си в ЕС и НАТО, трябва да направи реални отстъпки и да разреши отварянето на български училища и черкви във всички онези територии, които си присвои след Руско-турската война от 1877-1878 г. и злощастния Ньойски договор /Западните покрайнини, Пиротско, Нишко/.
 • IV.Аналогична е ситуацията с Република Турция. Желаейки да стане член на ЕС тя трябва да обезщети бежанците от Източна Тракия и Мала Азия; да върне всички заграбени екзархийски имоти /типичен пример е българската болница в Цариград, за която нищо не се говори/. Виждаме, че при една умела междудържавна политика получихме двете си черкви в гр. Одрин.

Проблемите са много и за да не ви отегчаваме ще предложим започнатия от нас диалог да продължи по линия на създаващата се Академия за наука и изкуства – една блестяща идея, зад която заставаме с цялата си душа и сърце.

Нека по примера на учредената в Солун и Цариград през 1908-1909 г. Българска Матица и учейки се от съседните нам народи, намерим едно място, където постоянно да обменяме идеи и най-важното: да работим за благото на Българщината в световен мащаб.

Пожелаваме ви здраве и сили за отстояване на Националните ни идеали.

Да живее България!

Подписали:

 • 1. Д-р Георги Младенов,
  фармацевт, председател на МПО “Любен Димитров” – Торонто, Канада и главен редактор на Македоно-български преглед “Вардар”
 • 2. Пандо Младенов
  – настоятел на българската черква “Св. Георги” – Торонто /с ректор отец Б. Дрангов, внук на националния герой Борис Дрангов/
 • 3. Александър Димитров
  – зам.- председател на МПО “Любен Димитров” – Торонто, Канада
 • 4. проф. Симеон Симеонов
  – настоятел на българския храм “Св. Георги” – Торонто
 • 5. Владимир Панков
  – председател на българската партия в Македония – “РАДКО”/псевдоним на Иван Михайлов/и дизайнер на в-к “Македонска трибуна”, орган на МПО.
 • 6. A. Aleknevicius,
  B.A. – преводач и коректор на изданието “Македонска трибуна”
 • 7. Гошо Младенов
  , адвокат, Торонто, член на МПО
 • 8. д-р Георги Генов
  – н.с.I ст. в Института по история при БАН, главен редактор за Европа на Македоно-български преглед “Вардар”; гл. редактор на “Исторически архив” – орган на Съюза на учените в България
 • 9. Яна Орлинова
  – историк на изкуството, зам. главен редактор за Европа на Македоно-български преглед “Вардар”
 • 10. Чавдар Сотиров
  – дизайнер, Ню Йорк
 • 11. Яна Младенова
  – студентка, Австралия
 • 12. Екси Клисарска
  – преподавател, Ню Йорк
 • 13. Слави Кърмов
  – художник, член на редакционния съвет на Македоно-български преглед “Вардар”
 • 14. Бела де Монгтон
  – член на редакционния съвет на Македоно-български преглед “Вардар” и на МПО
 • 15. Николай Долапчиев
  инженер, Саскачеуан, Канада
 • 16. Тинко Евтимов
  – активист на българската общност в Отава
 • 17. Весела Кислинг
  – мениджър на сп. “Вардар”

Credit to: Vladimir Pankov

Изтеглете в doc формат целия меморандум