ИСТОРИЧЕСКИ АРХИВ

Косово според сръбско-немските признания, Сан-стефанския договор и съвременните дадености!

Година VI, кн. 14, март - април 2008
Издава се съвместно с "Вардаръ", Торонто, г. XV, кн. 1
н.с. I ст. д-р Георги Генов, Яна Орлинова

Посвеща се на 130 - тата годишнина от Освобождението на България.

За първи път редакцията на списание "Исторически архив" - орган на Съюза на учените в България, си позволявa да предложи на широката общественост и на ръководните фактори в държавата една статия, по-скоро тезисна, стегната и лишена от привичната за нашата фундаментална наука (историята) подробности, която съдържа и политически елементи.

Какво налага да обединим историята и политологията именно сега? Отговорът идва от само себе си: изключително важните за българските национални интереси събития, които се развиват в съседство с Родината ни - проблемът "Косово".

Разработката е изградена върху изключително богата база от историко-етнографска книжнина, почерпена от университета "Харвард" в гр. Кембридж, САЩ; документи от ЦДА, НА-БАН, бившия дом "Вл. Поптомов" (необработена); лични архиви от етнографски карти; сбирката на Македонските Патриотически организации (МПО) във Форт Уейн, Индиана, САЩ; както и върху изобилната интерпретационна литература, засягаща интересуващия ни върпос.

Изтеглете в pdf формат целия Исторически Архив.