Книгите се продават в галерия Класика от 13.00 до 19.00 ч.


8.40 лв. твърди корици
Книгата "Атентатът в храма "Св. Неделя"" е точно от този род книги, които десетилетия наред бяха укривани и не можеха да се намерят нито в една обществена библиотека. Но писаното слово трудно се заличава. То се потулва в някой кът, до като отново някой не се реши да го извади на бял свят. Разпитите на подсадимите и свидетелите по делото за атентата в храма "Св. Неделя", на Софийски полеви съд в книгата по един неподправен и автентичен начин разкриват истината за това нечовешко и престъпно дело.
Нещо повече: много детайлно е очертана дейността на БКП след неуспеха на Септемврийското възстание от 1923 година и последвалия етап на нелегалност.


6.60 лв.
"Народният съд", инсцениран в България през 1944-1945 г., всъщност и като правораздавателна формула, и като метод на държавническо действие, и като политически цели е венец и завършек на една половинвековна стратегия за разрушаване на либерално-демократичните основи на Третата българска държава.
Проф. Трифон Димитров


4 тома в 3 книги,
твърди корици
1 и 2 том - 31.20 лв.
3 том - 20.40 лв.
4 том - 22.80 лв.
общо: 74.40 лв.
Когато България изповядваше веруюто на "интернационализма" и малцина не само у нас, а и по света защитаваха българската национална кауза и издигаха глас срещу бясната сръбска асимилаторска политика в Македония и в Западните покрайнини, Иван Михайлов неотстъпно воюва със слово за историческата истина. Написал е стотици брошури, статии, меморандуми, дал е стотици интервюта, издал е четири тома спомени, които Христо Огнянов нарича "Енциклопедия на македонското освободително движение". В тези 3000 страници Михайлов разкрива истината за близкото минало на народа, за неговите героични усилия да осъществи националния си идеал - обединението на всички българи. Целия си дълъг живот той без остатък посвещава на борба с пушка и перо в защита на българщината в Македония, за запазване на духовното единство на разпокъсания от Великите сили български народ.


3.50 лв.
Трима апостоли на сръбския шовинизъм:
ИЛИЯ ГАРАШАНИН, МИЛОШ МИЛОЕВИЧ, СТОЯН НОВАКОВИЧ
Атанас Шопов, Христо Матов
СРЪБСКИТЕ ПРЕТЕНЦИИ НА МАКЕДОНИЯ - 1897
Стефан Бобчев
КАКВО БЪЛНУВАТ СЪРБИТЕ - 1915
Христо Герчев
СРЪБСКИ ПРИЗНАНИЯ ЗА МАКЕДОНИЯ - 1918
Кирил Мирчев
СРЪБСКАТА НАУКА ЗА ЕЗИКА
НА МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ - 1943
Стефан Младенов
ДВЕ ДОСТОБЕЛЕЖИТИ СРЪБСКИ КНИГИ - 1938
Пламен С. Цветков
ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОМЕНИ В
ИСТОРИЯТА НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ
БИБЛИОГРАФИЯ
Фототипно издание
БЪЛГАРСКО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
ГЛОБУС 91


5.90 лв.
Издателство
VERITAS ET PNEUMA PUBLISHERS Ltd.
MULTI-LINGUAL PUBLISHING HOUSE
New York, Toronto


4.40 лв.