Александър Божинов, Нашият излаз на
Бяло море, смесена техника, 1923