Two friends

"Two friends"
"Две приятелки", суха игла